• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Thẩm định giá bất động sản

Đây là một trong những thế mạnh của chúng tôi với các dịch vụ thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng cơ bản…