• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Thẩm định giá máy móc, thiết bị

Với am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng trong việc xác định giá trị dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên dụng hiện đại, phương tiện vận tải.

Đó là lý do mà Thẩm định giá là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định cho các giao dịch mua bán và sáp nhập, cơ cấu thuế, các giải pháp tranh chấp, tái cấu trúc doanh nghiệp hay báo cáo tài chính...