• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Tư vấn tài chính

Tư vấn về hệ thống Kiểm soát nội bộ song song với mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ có vai trò quyết định trong sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn là các chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực pháp lý, tài chính, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.

- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho các hoạt động kinh doanh.

- Tư vấn hệ thống kiểm soát báo cáo tài chính và thuế