• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Tư vấn thuế

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp thêm dịch vụ về chuyển giá.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.

- Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế.
- Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
- Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp
- Thẩm định thuế.
- Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế.
- Dịch vụ tư vấn và lập báo cáo chuyển giá, báo cáo phân tích giá thị trường.
- Dịch vụ lập báo cáo thuế hàng tháng/quý