• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ

Chúng tôi kết hợp kiến thức chuyên sâu về ngành, những công cụ phân tích ưu việt nhất với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước giúp khách hàng đạt được mục tiêu một cách tối ưu nhất.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp khách hàng định hướng xuyên suốt quy trình phức tạp và rời rạc, sao cho khách hàng có thể giải quyết được mọi vấn đề phát sinh và đưa ra quyết định đúng đắn.

- Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Tư vấn mua, bán, cho thuê tài sản, doanh nghiệp, dự án đầu tư, tư vấn lập dự án khả thi.

- Tư vấn định giá theo giá trị thị trường và phục vụ cho các giao dịch.

- Tư vấn tổ chức lại các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các Tập đoàn, tư vấn định hướng phát triển đa ngành.

- Tư vấn mời thầu, chấm thầu và lựa chọn đối tác.